Find the book you need
...

អនុក្រឹត្យស្តីពីអនាម័យម្ហូបអាហារសំរាបមនុស្ស

អនុក្រឹត្យស្តីពីអនាម័យម្ហូបអាហារសំរាបមនុស្ស ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៣ ដោយកំណត់វិធានទូូទៅនៃអនាម័យរបស់ផលិតផល ដែលមានទិសដៅសំរាប់ម្ហូបអាហាររបស់មនុស្ស ទាំងចំពោះអ្វីដែលទាក់ទងនឹងគ្រឹះស្ថានផលិត ឬ និយោជិតដែលធ្វើការនៅទីនោះ ទាំងចំពោះលក្ខណៈនៃសហត្ថាករណ៍ ទាំងចំពោះបណ្តាចរិតលក្ខណៈអតិសុខុមជីវសាស្ត្រ និងអនាម័យនៃផលិតផលផ្ទាល់ផង។

 • Category: Sub Degree
 • Author: Royal Government
 • Abstract: N/A
 • Language: khmer
 • Document Type: PDF
 • Publication Type: N/A
 • Publisher: N/A
 • Publication Location: Cambodia
 • Date: 12 June 2003
 • Volume: 0
 • Page: 34 Pages
 • Issue: 0
 • ISSN: 0
 • ISBN: N/A

User who viewed this item also viewed


...
អនុក្រឹត្យស្តីពីការវាយតម្លៃ និ…

Sub Degree

...
សេចក្តីសម្រេចរួមស្តីពីការផ្តល់…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងកា…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាលាភ…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្ន…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលមាត…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីបុណ្យទន្លេ

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់នាមកងទ…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតមូលនិ…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងកា…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតឧទ្យា…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែ និងក…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបន្ថែមរបបសន…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបន្ថែមរបបសន…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជ…

Sub Degree

...
អនុក្រឹត្យស្តីពីឯកសណ្ឋាន សញ្ញា…

Sub Degree